OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ; OPIEKUN MEDYCZNY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2021

LOGO EFS

 

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów – CAS”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT,

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach 

ogłasza nabór ofert na stanowisko – PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ; OPIEKUN MEDYCZNY

Umowa o pracę na czas określony  

Liczba miejsc pracy: 1 lub 2

Wymiar: 1 etat

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

pielęgniarka/pielęgniarz w szczególności:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
 • ocena stanu ogólnego pacjenta i zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • wykonanie czynności higienicznych u chorego
 • wsparcie psychiczne pacjentów

opiekun medyczny w szczególności:

 • ogólna opieka nad chorym
 • pomoc pacjentowi w zakresie higieny, przyjmowania posiłków, przyjmowania leków
 • pomoc w zabiegach pielęgniarskich
 • pomiar podstawowych parametrów życiowych
 • wykonywanie zaleceń lekarskich
 • wsparcie psychiczne pacjentów

Wymagania niezbędne:

pielęgniarka/pielęgniarz - prawo wykonywania zawodu

opiekun medyczny – dyplom w zawodzie

Wymagania dodatkowe: 

- cierpliwość, opanowanie

- komunikatywność

- rzetelność

- umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym

- empatia

- kultura osobista

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) z opisem pracy zawodowej,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu (pielęgniarka/pielęgniarz)
 • kserokopia dyplomu (opiekun medyczny)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie obowiązków na wybranym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem ofert
 • opinie, referencje – opcjonalnie
 • świadectwa pracy – opcjonalnie

 

Miejsce składania ofert:

osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w zamkniętych i opisanych kopertach (imię i nazwisko, dopisek Oferta pracy – pielęgniarka/pielęgniarz; opiekun medyczny w Centrum Aktywności Seniorów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 9.

Z Kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Jej termin zostanie ustalony telefonicznie.   

Informacja o wyborze osoby na stanowisko  umieszczona zostanie na stronie BIP jednostki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Osoba do kontaktu Małgorzata Mszyca tel. 32 4768503

 

14.09.2021r. Dyrektor MOPS

Urszula Krasińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2021-09-15
Data publikacji:2021-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mszyca
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Gorzkowska
Liczba odwiedzin:288