Schronisko dla Bezdomnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ul. Sienkiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285 26 81

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach  od 1991 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych, które udziela całodobowego schronienia osobom bezdomnym. Wcześniej placówka funkcjonowała pod nazwą Noclegownia dla Bezdomnych oraz Dom dla Bezdomnych Mężczyzn. W 2012 roku został wykonany generalny remont budynku, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów. Aktualnie placówka spełnia standard Schroniska dla Bezdomnych oraz udziela pomocy w formie umożliwienia noclegu w Ogrzewalni.

Schronisko dla Bezdomnych jest całodobową placówką oferującą schronienie osobom nie posiadającym własnego miejsca zamieszkania. Warunkiem przyjęcia jest deklaracja bezdomnego do podjęcia stałej współpracy z pracownikami socjalnymi, poprzez zawarcie porozumienia lub kontraktu socjalnego oraz chęć wyjścia z bezdomności.

Schronisko jest przeznaczone dla bezdomnych mężczyzn i udziela tymczasowego schronienia przez wszystkie dni tygodnia. Schronisko dysponuje 30 miejscami noclegowymi. Do schroniska kierowane są osoby bezdomne na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobyt w placówce jest odpłatny, jednak osoby bezdomne, które nie posiadają własnych środków utrzymania lub posiadane dochody są niższe od kryterium dla osoby samotnie gospodarującej ( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) są zwolnione z ponoszenia z odpłatności.

Koszty odpłatności naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXX/344/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Oferowana pomoc:

 • całodobowy pobyt;
 • wyżywienie w postaci jednego gorącego posiłku, dodatkowo osoby bezdomne otrzymują porcję śniadaniową;
 • zapewnienie niezbędnej odzieży;
 • dostępność do sanitariatów i natrysków;
 • pomoc w załatwieniu miejsca na stacjonarne leczenie odwykowe;
 • kierowanie na terapie odwykowe;
 • prowadzenie grupy wsparcia oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych;
 • pomoc w pozyskaniu zatrudnienia;
 • kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób niepełnosprawnych;
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalnych, rentowych w odniesieniu do osób uprawnionych (pomoc polega na skompletowaniu świadectw pracy, zaświadczeń lekarskich, innych dokumentów)
 • pomoc w uzyskaniu dowodu osobistego (wypełnienie wniosków, pokrycie kosztów zdjęć);
 • praca socjalna.


Pokój niskoprogowej pomocy doraźnej (Ogrzewalnia)

Osoby, które nie podejmują współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej lub wymagają udzielenia pomocy w formie schronienia w trybie interwencyjnym, mogą skorzystać z noclegu w godzinach od 19:00 do 7:00. W przypadku niskich temperatur pomoc uzyskują również osoby będące w stanie nietrzeźwym, pod warunkiem, że nie zagrażają bezpieczeństwu innych mieszkańców Domu. Ogrzewalnia dysponuje 10 miejscami. Czynne w godzinach 19:00-07:00.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2018-09-10
Data publikacji:2018-09-10
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Zębik
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Gorzkowska
Liczba odwiedzin:1863