Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-28 ( Imieniny: Augustyna, Ingi)

MOPS Tarnowskie Góry - Zespół Mieszkań Chronionych

Zespół Mieszkań Chronionych

ul. Grzybowa 211
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285 27 25

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, która zastępuje pobyt w placówce całodobowej oraz zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Zespół Mieszkań Chronionych składa się z 11 mieszkań, w których znajdują się 54 miejsca.
Zgodnie z art. 53 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie mieszkania chronionego można przyznać ze względu na:

 • trudną sytuację życiową,
 • wiek,
 • niepełnosprawność lub chorobę.

W ramach Zespołu Mieszkań Chronionych 10 mieszkań mieści się w dzielnicy Sowice w budynku przy ul. Grzybowej 211, jeden lokal usytuowany jest w Centrum miasta przy ul. Bema.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców MOPS prowadzi portiernię, która funkcjonuje zgodnie z Instrukcją Ochrony Obiektu ponadto budynek wyposażony jest w system monitoringu.

ZMCh stanowi oparcie dla osób powyżej 18 roku życia oraz dla nieletnich pozostających pod opieką osób pełnoletnich.

Czas pobytu w mieszkaniu chronionym poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami nie powinien przekroczyć 6-ciu miesięcy.

Zadaniami realizowanymi w Zespole Mieszkań Chronionych są:

 • udzielanie schronienia;
 • izolacja ofiar od sprawców przemocy;
 • pomoc w postaci pracy socjalnej oraz zapewnienie opieki klientom wymagającym pomocy innych osób w codziennym życiu;
 • aktywizacja i usamodzielnianie mieszkańców;
 • animacja środowiskowa.

Podstawą przyjęcia do ZMCh jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, która jest wydawana na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o mieszkanie;
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o skierowanie;
 • w przypadku osób spoza Tarnowskich Gór na podstawie skierowania z gminy właściwej oraz deklaracji ponoszenia odpłatności za tą osobę.

Szczegółowe zasady przyjmowania do mieszkań chronionych oraz praw i obowiązków zawiera Regulamin Zespołu Mieszkań ChronionychPobyt w ZMCh jest odpłatny. Koszty odpłatności naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXX/344/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

W okresie od lipca 2017 r. do grudnia 2017 r. w Zespole Mieszkań Chronionych przeprowadzono remont, skoncentrowany głównie na dostosowaniu budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie węzły sanitarne są w pełni funkcjonalne. Na parterze budynku wyodrębniono mieszkanie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Kilka lokali zostało odświeżonych. Utworzono mieszkanie interwencyjne, w którym do 3 miesięcy będą mogły przebywać osoby będące np. ofiarami przemocy domowej.

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia.

Do korzystania z ZMCH uprawnione są:

 • osoby nie mogące pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania, bądź takie, których pozostanie tam będzie prowadziło do powstawania lub utrwalania patologii społecznych, a także osoby bezdomne,
 • osoby bezdomne z uwagi na trudną sytuację osobistą przy jednoczesnym występowaniu wielu dysfunkcji wskazujących na konieczność kompleksowego wsparcia,
 • kobiety z dziećmi będące ofiarami przemocy w rodzinie.

 

 

Autor: Dominik Tomiczek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-09-10 13:21przez: Dominik Tomiczek
Opublikowano:2018-09-10 00:00przez: Zuzanna Gorzkowska
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Odwiedziny:4063

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo