Jesteś tutaj: Start / Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Komunikat

 

 

KORESPONDENCJA

Korespondencję należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, ul. Janasa 9 od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 - 15.00

lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry

lub wysłać za pomocą poczty e-mail: sekretariat@mopstg.pl

lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w systemie epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/mopstg

Adres skrytki e-puap: /mopstg/skrytka 

O sposobie załatwienia sprawy Ośrodek powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

PRZYZNAWANIE I ODMOWA ŚWIADCZEŃ

Zgłoszenie dotyczące potrzeby udzielenia pomocy społecznej złożyć może w Ośrodku (odpowiednio do miejsca zamieszkania) osoba zainteresowana a także każda inna osoba lub instytucja, która wie o trudnej sytuacji osoby zgłaszanej. Zgłoszenie można złożyć drogą korespondencyjną, telefoniczną lub osobiście do pracownika socjalnego.

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.

Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest ona wydawana w formie pisemnej. Decyzji w formie pisemnej nie wymaga przyznanie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa specjalistycznego oraz niektóre formy pomocy rzeczowej (np. rozdawnictwo używanej odzieży i sprzętu).

 

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w każdy poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 11.00

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2017-03-15
Data publikacji:2017-03-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2332