Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-28 ( Imieniny: Augustyna, Ingi)

MOPS Tarnowskie Góry - Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

KORESPONDENCJA

Korespondencję należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, ul. Janasa 9 od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 - 15.00

lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry

lub wysłać za pomocą poczty e-mail: org@mopstg.pl

lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w systemie epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/mopstg

Adres skrytki e-puap: /mopstg/skrytka 

O sposobie załatwienia sprawy Ośrodek powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

PRZYZNAWANIE I ODMOWA ŚWIADCZEŃ

Zgłoszenie dotyczące potrzeby udzielenia pomocy społecznej złożyć może w Ośrodku (odpowiednio do miejsca zamieszkania) osoba zainteresowana a także każda inna osoba lub instytucja, która wie o trudnej sytuacji osoby zgłaszanej. Zgłoszenie można złożyć drogą korespondencyjną, telefoniczną lub osobiście do pracownika socjalnego.

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.

Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest ona wydawana w formie pisemnej. Decyzji w formie pisemnej nie wymaga przyznanie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa specjalistycznego oraz niektóre formy pomocy rzeczowej (np. rozdawnictwo używanej odzieży i sprzętu).

KASA czynna w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00.

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej.

 

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w każdy poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 11.00

 

 

 Bezpośrednia obsługa Klienta prowadzona jest w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, tj.:

 • Klienci przychodzący do wymienionych punktów obsługi MOPS zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji udostępnionym przy stanowisku obsługi; 
 • obowiązuje zasada oczekiwania w kolejce w odstępie minimum 2 metrów; 
 • pracownicy podczas obsługi klientów, w sytuacji braku  bariery ochronnej zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych lub przyłbic ochronnych, z zachowaniem minimum 1,5m odległości; 
 • przy każdym stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba; 
 • uprasza się, aby  wizyty w MOPS poprzedzone były telefonicznym uzgodnieniem terminu i miejsca, bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną MOPS.

 Jednocześnie informujemy, iż obsługa korespondencji w dalszym ciągu jest możliwa za pomocą:

 • urny znajdującej się w budynku przy ul. Janasa 9
 • poczty elektronicznej: org@mopstg.pl
 • Portalu Zaufania Publicznego e-PUAP: /mopstg/skrytka
 • Portalu emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl
 • poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

 

 

 

 

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-03-15 19:59przez: Administrator
Opublikowano:2017-03-15 10:06przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Odwiedziny:6450

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo