Zamówienia klasyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” - powtórzony

2021-09-08

Działając w oparciu o art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej o: Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” - powtórzony

Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” - powtórzony

2021-08-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza ponownie przetarg na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, finansowane ze środków publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w załączniku.

 

W dniu 30.08.2021 r. ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

 

Czytaj więcej o: Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” - powtórzony

Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

2021-08-17

Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

2021-08-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, finansowane ze środków publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

 

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Dodano także informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach 1

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w załączniku.

 

W dniu 13.08.2021 r. ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

 

 

Czytaj więcej o: Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - powtórzone

2021-04-13

Działając w oparciu o art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej o: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - powtórzone

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MOPS
Data utworzenia:2021-02-26
Data publikacji:2021-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Breguła
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Breguła
Liczba odwiedzin:2560