Jesteś tutaj: Start / Rejestry / ewidencje

Rejestry / ewidencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz rejestrów i ewidencji:

- Rejestr zarządzeń Dyrektora MOPS
- Rejestr poleceń służbowych Dyrektora MOPS
- Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
- Rejestr zamówień publicznych
- Rejestr umów do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych
- Rejestr ePUAP
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr interwencji do Burmistrza
- Rejestr Mieszkań Chronionych

- Ewidencja nieruchomości, lokali i pomieszczeń użytkowych
- Ewidencja ruchomości, narzędzi, materiałów i pomocy biurowych
- Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dane we wskazanych rejestrach i ewidencjach dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, od poniedziałku do piątku w regulaminowo ustalonych godzinach pracy. Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się zgodnie z  ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do danych ujętych w rejestrach i ewidencjach wynikają z przepisów szczególnych wprowadzających konieczność zachowania tajemnicy oraz ochrony danych osobowych.

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w serwisie internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem www.mopstg.pl  oraz  www.bip.mopstg.pl , a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego. 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2017-03-19
Data publikacji:2017-03-19
Osoba sporządzająca dokument:Zuzanna Szymkowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2256