KLAUZULA INFORMACYJNA dla kontrahentów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Dz.U.UE.L.2016.119, str. 1 informuję: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
  Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry, 
  tel. 32 476 85 00
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danychiod@mopstg.pl, 32 476 85 00
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu kierowania zapytań ofertowych, zawarcia i realizacji umowy, w celu rozliczeń finansowych w tym podatkowych.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) tj. z art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę; z art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;  z art. 6. ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenia finansowe w tym podatkowe); z art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; z art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; z art. 9 ust. 2 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawieranych umów (podmioty uczestniczące w realizacji umów).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa, Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania; lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody - prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skierowania zapytań ofertowych, zawarcia i wykonania umowy, rozliczeń finansowych, wykonania obowiązków prawnych w tym podatkowych.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2018-07-30
Data publikacji:2018-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator Danych Osobowych
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Gorzkowska
Liczba odwiedzin:264