Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-06-13 ( Imieniny: Antoniego, Gracji)

MOPS Tarnowskie Góry - Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej http://bip.mopstg.pl

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność biuletynu informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.mopstg.pl

Dane teleadresowe jednostki:

 • Adres             42-612 Tarnowskie Góry, Janasa 9
 • Telefon          (32) 476 85 00
 • Fax                 (32) 476 85 05
 • E-mail            org@mopstg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017.03.14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W prawej górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Powiększenie czcionki” i „Wersja kontrastowa”. 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie http://bip.mopstg.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • standardowe skróty klawiszowe

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: 

Zuzanna Gorzkowska 
e-mail:iod@mopstg.pl 
Telefon: 32/476 85 11

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne dane kontaktowe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach e-mail: org@mopstg.pl

 

Deklaracja dostępności architektonicznej:

 1. Budynek przy ul. Janasa 9

Budynek dwukondygnacyjny, do którego prowadzą dwa wejścia: wejście A i wejście B.

Do wejścia A prowadzą schody wyposażone w obustronne poręcze oraz podjazd murowany. Wewnątrz budynku znajduje się podnośnik platformowy.

Do wejścia B prowadzą schody wyposażone w obustronne poręcze.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarz oraz pomieszczenia (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych) znajdujące się na parterze budynku- wejście A.

W budynku nie ma windy, na piętro prowadzą schody wyposażone w obustronne poręcze.

Wejście B oraz pierwsze piętro jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Na miejscu nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W otoczeniu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

 1. Budynek przy ul. Bytomskiej 15

Budynek dwukondygnacyjny, do którego prowadzą 2 wejścia.

Do wejścia od strony ulicy prowadzą schody wyposażone w jednostronną poręcz.

Wejście od strony podwórka pozbawione jest przeszkód zewnętrznych, barierę dla osób poruszających się na wózku stanowią schody wewnętrzne wyposażone w poręcz prowadzące na parter i piętro budynku.  

Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku.

Na miejscu nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W otoczeniu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

 1. Budynek przy ul. Piastowska 8

Na parterze czterokondygnacyjnego budynku znajdują się pomieszczenia w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność.

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy.

Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku.

Na miejscu nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W otoczeniu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

 1. Budynek przy ul. Wyszyńskiego 135

Na parterze dwukondygnacyjnego budynku znajdują się pomieszczenia w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność.

Do budynku prowadzi wejście wolne od przeszkód architektonicznych.

Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku z uwagi na zbyt wąski korytarz i wąskie drzwi prowadzące do jednego z pomieszczeń.  

Na miejscu nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W otoczeniu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

 1. Budynek przy ul. Grzybowej 211 

Na parterze czterokondygnacyjnego budynku znajdują się pomieszczenia w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Przed wejściem od strony ulicy znajdują się schody oraz podjazd murowany wyposażony w obustronne poręcze.

Boczne wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika, jest wolne od barier architektonicznych.

Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Na miejscu nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W otoczeniu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

 1. Budynek przy ul. Broniewskiego 25

Na parterze dwukondygnacyjnego budynku znajdują się  pomieszczenia w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność.

Do wejścia prowadzą schody wyposażone w dwustronne poręcze.

Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku.

Na miejscu nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W otoczeniu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

 1. Budynek przy ul. Strzybnickiej 3

Na parterze dwukondygnacyjnego budynku znajdują się  pomieszczenia w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność.

Do wejścia prowadzą schody.

Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku.

Na miejscu nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W otoczeniu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych. 

 

 1. Budynek przy ul. Sienkiewicza 48

Budynek jednokondygnacyjny do którego prowadzą dwa wejścia.

Do wejścia od strony ulicy prowadzą schody wyposażone w dwustronne poręcze.  

Wejście od strony podwórka wyposażone jest w podjazd murowany i wolne jest od barier architektonicznych.

Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na miejscu nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W otoczeniu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

 

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-03-15 19:59przez: Administrator
Opublikowano:2017-03-15 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Odwiedziny:14122

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo