Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zakwalifikowanych do programu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. w ilości maksymalnej do 5 220 godzin."

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: Świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowskie Góry do/z ośrodków wsparcia/WTZ

Informacja o udzieleniu zamówienia

28 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowskie Góry do/z ośrodków wsparcia/WTZ

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020

15 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020