Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023

20 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały

w sprawie zmiany Uchwały nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

19 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały

Świadczenie usług cateringowych do Schroniska dla Bezdomnych w Tarnowskich Górach w 2023 roku

Działając w oparciu o art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.: Świadczenie usług cateringowych do Schroniska dla Bezdomnych w Tarnowskich Górach w 2023 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

10 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Świadczenie usług cateringowych do Schroniska dla Bezdomnych w Tarnowskich Górach w 2023 roku

Świadczenie usług cateringowych do Schroniska dla Bezdomnych w Tarnowskich Górach w 2023 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg na świadczenie usług cateringowych do Schroniska dla Bezdomnych w Tarnowskich Górach w 2023 roku.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w załączniku.

 

W dniu 05.01.2023 r. ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

 

28 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Świadczenie usług cateringowych do Schroniska dla Bezdomnych w Tarnowskich Górach w 2023 roku

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach na 2023 rok

Działając w oparciu o art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach na 2023 rok” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

28 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach na 2023 rok