Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

21 października 2021
Czytaj więcej o: Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały

OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ; OPIEKUN MEDYCZNY

LOGO EFS

 

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów – CAS”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT,

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach 

ogłasza nabór ofert na stanowisko – PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ; OPIEKUN MEDYCZNY

15 września 2021
Czytaj więcej o: OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ; OPIEKUN MEDYCZNY

Przygotowanie posiłków w postaci dwudaniowego obiadu oraz ich dowóz do Klubu Seniora w CAS i ZMCh w Tarnowskich Górach

Informacja o udzieleniu zamówienia

10 września 2021
Czytaj więcej o: Przygotowanie posiłków w postaci dwudaniowego obiadu oraz ich dowóz do Klubu Seniora w CAS i ZMCh w Tarnowskich Górach

Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” - powtórzony

Działając w oparciu o art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

8 września 2021
Czytaj więcej o: Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” - powtórzony

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru nr 5/2021 na stanowisko: PODINSPEKTOR w Dziale Finansowo-Księgowym

27 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru