Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przygotowywanie oraz wydawanie posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na „Przygotowywanie posiłków dwudaniowych i wydawanie ich osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w lokalu Wykonawcy w dni robocze, soboty oraz niedziele z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy: 6I, 12IV, 13IV, 1V, 3V, 31V, 11VI, 15VIII, 1XI, 11XI, 25XII, 26XII. w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w ilości maksymalnej do 38 500 posiłków".

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Przygotowywanie oraz wydawanie posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Świadczenie usług opiekuńczych w 2020 roku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług opiekuńczych w okresie 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach"

3 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Świadczenie usług opiekuńczych w 2020 roku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Tarnowskich Górach

Informacja o udzieleniu zamówienia

18 września 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Tarnowskich Górach