Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - powtórzone

Działając w oparciu o art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

13 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - powtórzone

Protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

22 marca 2021
Czytaj więcej o: Protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - powtórzone

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ponownie ogłasza przetarg na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w załączniku.

 

W dniu 19.03.2021 r. ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

9 marca 2021
Czytaj więcej o: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - powtórzone