Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” - powtórzony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2021

Działając w oparciu o art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w załączniku

 

Zamówienie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, finansowane ze środków publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MOPS
Data utworzenia:2021-09-08
Data publikacji:2021-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Breguła
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Breguła
Liczba odwiedzin:87