Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” - powtórzony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza ponownie przetarg na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, finansowane ze środków publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w załączniku.

 

W dniu 30.08.2021 r. ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy w ilości maksymalnej do 5 400 śniadań, do 5 400 posiłków dwudaniowych, do 5 400 podwieczorków.

Identyfikator postępowania: db2d9b6e-14e8-45a3-a3ad-c4dc7d4d1555

Link do postępowania w miniPortal

Szczegóły zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MOPS
Data utworzenia:2021-08-18
Data publikacji:2021-08-18
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Breguła
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Breguła
Liczba odwiedzin:204